Topics Blockchain
Bybit Learn
Bybit Learn
Intermediate
Jun 10, 2022

ETH Gas Là Gì & Có Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Mạng Ethereum?

The native cryptocurrency Ether (ETH) fuels the Ethereum network. So, whenever you want to transfer ETH to another address, the concept of gas, gas limit, gas price will be associated to perform an ETH transaction. 

To understand how ETH gas works, it’s best to start understanding the basics. When analyzing fundamentally, Ethereum is interconnected with a vast web of computers that store and process all transactions on the labyrinth network of Ethereum. Simultaneously, these functionalities are backed up by smart contracts that have been pre-defined to execute trades, including value transfers and settlements without an intermediate party. But, for all of it to happen, ETH gas is needed.

What Is Ethereum (ETH) Gas?

Theoretically, gas is a unit to measure computational work of the transactions or smart contracts executed by miners at their own expense to keep the Ethereum network running.

A gas unit aims to separate the computation cost of the Ethereum network from Ether. These units are not immutable but rather depend on the final values a miner used to execute a transaction. And the gas used is directly proportional to the complexity of the transaction. For example, suppose you intended to perform an ordinary transaction like sending ETH to another person. In that case, it’ll cost 21,000 gas units, but sending ERC-20 transfers may incur a much higher computation cost as the transaction is far more complex. 

If a transaction gets complicated and requires 12,500,000 gas to execute, then this block can only hold this transaction once miners package such a transaction. That is because this transaction is full for the entire block.

What Is ETH Gas Price?

The gas price means the cost of Ether for every unit of gas needed to be paid. Typically, gas price is calculated in nanoether, nano, shannon, or “Gwei” (1 ETH = 1×1018 Wei.) The smallest price unit in ETH is in “Wei”. However, the gas price is generally priced at 1,000,000,000 because 1 Gwei equals 109 Wei. 

Khác với giới hạn gas, giá trị này có thể được đặt bởi các nhà giao dịch nhằm điều chỉnh tốc độ xác nhận giao dịch. Chủ yếu vì đây là giá trị cuối cùng xác định tốc độ đóng gói giao dịch của thợ đào. Có thể đặt các giá trị này thủ công hoặc theo khuyến nghị bằng cách truy cập các trang web như EtherScan hoặc ETHGasStation.

Nói chung, tiền thanh toán được lấy từ ví của người gửi. Do đó, ví phải có số tiền nhiều hơn số tiền sẽ được gửi đi một chút để giao dịch được xác nhận. Và số tiền còn lại sẽ được dùng để chi trả các khoản phí phân bổ cho tài nguyên Máy Ảo Ethereum và đo mức tính toán trong mạng này.

Ngược lại, khi chuyển Ethereum sang Ethereum 2.0 có thể hiểu là chuyển đổi cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS) nghĩa là lúc này phí gas sẽ được trả cho các staker chứ không phải cho thợ đào.

Liệu Có Giới Hạn Gas ETH Không?

Giới hạn gas và giá gas đều là những yếu tố quan trọng. Tuy nhiên chủ yếu vì giới hạn gas sẽ thay đổi tuỳ theo loại giao dịch nên không thể so sánh hai yếu tố này. Giới hạn gas cho biết số lượng gas cao nhất bạn muốn trả để thực hiện giao dịch. Ví dụ: giới hạn gas ước tính để đi được quãng đường 80 dặm, xe của bạn cần bao nhiêu xăng. Và tốt nhất là giá trị này nên cao hơn mức tiêu thụ thực tế. Nếu không, bạn sẽ không thể đi được quãng đường 80 dặm.

Gas ETH thông thường không có giới hạn. Tuy nhiên, giới hạn gas càng cao nghĩa là cần phải tính toán nhiều hơn để thực hiện giao dịch. Mặc dù giới hạn gas tiêu chuẩn để chuyển ETH là 21.000 đơn vị gas, nhưng đôi khi để thực hiện các giao dịch phức tạp thì cần gas nhiều hơn. Do đó, việc đặt giá trị này nên do người dùng có kinh nghiệm, chẳng hạn như nhà phát triển hoặc theo các đề xuất ví tự động thực hiện thay vì người dùng thông thường.

Lưu ý, ngay cả khi giao dịch không kích hoạt, cũng cần phải xác nhận và thực hiện thao tác. Tiền hoa hồng cao nhất bạn muốn trả cho giao dịch chuyển tiền như sau:

Giới hạn gas x Giá gas 

ETH Gas Station rất tiện dụng trong việc ước tính phí giao dịch tối đa khi có giới hạn gas và giá gas tại một thời điểm nhất định. Vì các giao dịch có mức độ phức tạp khác nhau và giá gas liên tục thay đổi. Do đó, có thể ước tính phí giao dịch chính xác hơn bằng máy tính gas tự động. Bên cạnh đó, người dùng sẽ tính chính xác hơn khung thời gian mà thợ đào cần để đào khối thông qua tính toán tự động.

ETH Gas Station: tính phí giao dịch bằng cách nhập giới hạn gas và giá gas

Theo sách vàng Ethereum, mỗi giao dịch thông thường cần 21.000 gas. Tuy nhiên, nên hiểu rằng đây là khoản thanh toán mà thợ đào nhận được để xử lý một giao dịch chứ không phải tiền hoa hồng do MyEtherWallet hoặc Metamask tính.

Tại sao Ethereum Cần Gas?

Tương tự như Bitcoin, Ethereum 1.0 dựa trên thuật toán đồng thuận Proof-of-Work trong đó tính bảo mật của hệ thống được xác định theo tỷ lệ hash của thợ đào. Vì vậy, thợ đào sẽ được nhận phần thưởng để tăng tỷ lệ hash. An ninh mạng phụ thuộc trực tiếp vào số lượng phí giao dịch thợ đào có thể kiếm được. Phí giao dịch kiếm được càng nhiều, thì hệ thống càng ổn định. Càng nhiều thợ đào làm việc trong mạng P2P, thì tỷ lệ hash của mạng Ethereum càng tăng.

Ngược lại, trong mạng Bitcoin, phí do người dùng và thợ đào xác định. Do đó, tạo ra một thị trường mở và giao dịch có thể bị từ chối xử lý do phí thấp. Dù có sự tương đồng nhau, tuy nhiên giữa hai mạng này có một số điểm khác biệt quan trọng vì Ethereum hỗ trợ phạm vi chức năng rộng hơn nhiều.

Gas ETH Còn Có Những Mục Đích Sử Dụng Nào Khác?

Điều quan trọng cần lưu ý là so với Bitcoin, Ethereum không chỉ đơn thuần là một loại tiền điện tử mà còn là một phương tiện thanh toán.

Mạng Ethereum sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp một nền tảng phần mềm mở cho tất cả mọi người. Để tạo ra smart contract, các nhà phát triển có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình như Solidity và công nghệ của Vype. Đây là các thỏa thuận tự đóng có thể tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền, nội dung, tài sản hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị với điểu kiện là đáp ứng các tham số đặt trước.

Người dùng Ethereum cũng có thể tạo các ứng dụng phi tập trung (các dApp). Người dùng có thể chắc chắn mã của họ được thực hiện chính xác đúng như đã viết, mà không cần phải chỉ dựa vào nhà phát triển bằng cách kết nối các dApp với blockchain thông qua một smart contract. Nhiều DApp đang chạy trên nền tảng Ethereum trong các lĩnh vực khác nhau như trang web tìm kiếm việc làm, trò chơi, v.v.

Bạn cần phải trả phí giao dịch để khởi chạy một dApp trên blockchain Ethereum. Do đó, gas không chỉ được coi là một loại tiền điện tử mà còn là phương tiện để tạo ra các ứng dụng phi tập trung trên mạng. Mỗi hành động xảy ra trên mạng Ethereum đều cần một lượng năng lực tính toán khác nhau. Tài nguyên càng nhiều và giao dịch càng phức tạp, thì bạn phải trả ETH càng cao.

Ethereum cung cấp các công nghệ blockchain mã nguồn mở cho các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo ra các chương trình mới trong khi Bitcoin tập trung vào các tính năng thanh toán. Mạng Ethereum giống như App Store, ở đó các nhà phát triển có thể tạo ứng dụng để hoạt động trên mạng.

Gas Và Phí Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Thợ Đào?

Thợ đào sẽ nhận được tiền hoa hồng khi tạo ra một khối. Thợ đào phải quyết định loại giao dịch nào sẽ được đưa vào trong khối khi tạo.

Họ có thể chọn các giao dịch theo cách ngẫu nhiên. Người dùng nên đặt giá gas ETH tương ứng cho thợ đào để khuyến khích họ đưa giao dịch vào trong khối khi gửi ETH (vì họ nhận được tất cả tiền hoa hồng). Đa số thợ đào sẽ có chiến lược đơn giản hơn. Thông thường, họ sẽ thu thập các giao dịch, sao chép theo mức giá gas từ cao nhất đến thấp nhất và đưa vào các khối mới.

Để thợ đào thêm giao dịch vào khối, giá gas của bạn phải đủ cao. Bạn có thể đặt giá cao hơn để bỏ qua các giao dịch khác nếu đang gấp rút. Hoặc bạn có thể chỉ cần đặt giá với mức đủ để thợ đào thêm vào khối.

Làm Thế Nào Để Đặt Giá Gas?

Phí gas là phí thực tế cho một giao dịch. Và chi phí phí gas đề cập đến gas đã sử dụng. Bạn sẽ biết được phí giao dịch cuối cùng khi tính toán đơn vị gas, giá gas và giới hạn gas.

Phí gas là một con số không cố định. Ví dụ, về mặt lý thuyết, giao dịch có thể yêu cầu 25.000 gas, nhưng trên thực tế, chỉ sử dụng 21.000 gas để xử lý các giao dịch. Số lượng gas còn lại sẽ được hoàn trả ngay cho người gửi giao dịch. Tính năng này trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho thợ đào.

Giá gas có thể tăng cao nếu mạng bị quá tải khi Ethereum vẫn dựa vào cơ chế đồng thuận PoW với công suất hạn chế. Khả năng xử lý trung bình của Ethereum 1.0 là 13-15 giao dịch mỗi giây, làm phức tạp đáng kể cho các quy trình, chủ yếu khi ngành này đang trong xu hướng tăng trưởng.

Phí của một giao dịch thông thường có thể dao động từ nửa xu đến vài đô la vì giá gas ETH hiện biến động do có liên quan đến USD. Ví dụ: khi DeFi thu hút sự quan tâm lớn khiến lưu lượng giao dịch cao hơn và cuối cùng dẫn đến tăng giá gas trung bình của Ethereum vào cuối năm 2020. Do đó, chỉ trong vòng một năm, giá gas trung bình đã leo từ 11,73835 Gwei vào ngày 7 tháng 8 năm 2019 lên mức đỉnh 538,006 Gwei vào ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Nên dựa vào trạng thái hiện tại của mạng và các yêu cầu cá nhân về tốc độ giao dịch để đặt giá gas Ethereum phù hợp nhất. Mạng càng quá tải và yêu cầu tốc độ xử lý giao dịch càng nhanh thì giá gas phải trả càng cao.

Liệu Giá Gas Cao Có Ảnh Hưởng Đến Tính Ổn Định Của Mạng Không?

Mạng Ethereum vẫn ổn định bất chấp các vấn đề về giá gas cao. Tuy nhiên, gas đắt đỏ không tuân theo khái niệm chính của mạng Ethereum. Nói chung, phí xử lý cao ngăn chặn khả năng thực hiện các thanh toán giao dịch vi mô và giảm cơ hội chấp nhận hàng loạt tiền điện tử. Tất nhiên, thợ đào Ethereum có thể được hưởng lợi về mặt tài chính từ tình huống này. Tuy nhiên, những lợi ích ngắn hạn đó làm suy yếu nền tảng của mạng này vì trên thực tế, không thể thực hiện các khoản thanh toán trong giao dịch nhỏ hơn.

Sự Bùng Nổ DeFi Ảnh Hưởng Đến Phí ETH Như Thế Nào?

Số lượng người dùng Ethereum tăng vì tài chính phi tập trung bất ngờ phổ biến vào năm 2020. Do đó, nhu cầu về ETH tăng vọt. Tài chính phi tập trung (DeFi) là thuật ngữ nói về dịch vụ tài chính dựa trên các smart contract để các bên giao dịch dễ dàng hơn.

Nguyên nhân về các vấn đề kỹ thuật của mạng Ethereum bắt nguồn từ sự bùng nổ DeFi. Với một lượng lớn giao dịch bắt đầu làm tắc nghẽn hệ thống từ nền tảng DeFi lớn nhất, Uniswap, được tạo ra dựa trên Ethereum. Dẫn đến phí giao dịch tăng cao đến mức khó tin. Vượt xa số tiền của Bitcoin và khoảng cách giữa các mạng tăng lên.

Sự phát triển của ngành công nghiệp DeFi cũng sinh ra khái niệm farm lợi nhuận và đã trở nên cực kỳ phổ biến. Đó là phương pháp kiếm phần thưởng mới sử dụng các giao thức kiếm tiền phi tập trung. Người dùng chỉ việc đầu tư vào tiền điện tử để nhận lãi. Đối với một số nhóm farm lợi nhuận, thu nhập có thể từ 100% ~ 2.000% APR (Tỷ lệ phần trăm hàng năm) vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, nếu giao thức của smart contract bị khai thác thì có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Hàng triệu người đang quan tâm đến việc farm lợi nhuận với khoản lãi tiềm năng bất chấp rủi ro.

Vấn Đề Về Khả Năng Mở Rộng Và Các Giải Pháp Của Ethereum

Một trong những vấn đề không thể thay đổi của Ethereum 1.0 là khả năng mở rộng khiến giá gas tăng cao hơn và các vấn đề nghiêm trọng khác trong quá trình hoạt động.

Ngoài Vitalik Buterin, cộng đồng đã chấp nhận vấn đề này và đặt mục tiêu chuyển mạng sang cơ chế đồng thuận PoS. Mục đích của dự án là triển khai công nghệ shard, nghĩa là chia mạng thành các phần hoặc shard nhỏ để xác nhận và cải thiện tốc độ giao dịch.

Giao dịch sẽ được xử lý bởi trình xác thực thay vì thợ đào sau khi Ethereum hoàn thành quá trình chuyển. Nhờ đó, tốc độ giao dịch sẽ được cải thiện. Và phí sẽ được giảm cũng như nâng cao hiệu quả tổng thể của mạng.

Kết Luận

Gas Ethereum là phần không thể thiếu của mạng được dùng để thưởng cho những người tham gia nhằm duy trì tính bảo mật và hiệu quả của nền tảng. Việc hiểu được nguyên tắc tính toán và sử dụng là rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người muốn nghiên cứu sâu hơn về DeFi và áp dụng công nghệ blockchain trong cuộc sống hàng ngày.